top of page

Ungdomsmottagningen - Vanliga frågor

 

 

Hej,jag är en tjej på 12 år o skulle behöva prata med någon jag vill gärna prata med barnmorskan men vågar inte komma ner så undrar om man kan prata i telefon med henne.

Det går alltid bra att ringa till Ungdomsmottagningen och vara anonym, du når våra barnmorskor på telefonnummer 0704 84 07 96.

Måste alla frågor handla om sex?

 

Sex är ett, av många, viktiga områden, som vi är duktiga på. Andra viktiga områden vi arbetar med är: kulturrelaterade frågeställningar, livsstilsfrågor, kroppsideal, frågor kring alkohol, narkotika och tobak, kroppsutveckling, hälsofrågor, identitetsutveckling, psykisk hälsa och ohälsa, relationer och nätverk samt mycket mycket mera.

 

 

Får mina föräldrar veta att jag varit på ungdomsmottagningen?

 

Vi som arbetar på ungdomsmottagningen har sekretess. Sekretess kallas ibland även tystnadsplikt och betyder att den du träffar inte får prata om anledningen till besöket med någon. I de allra flesta fall kontaktas inte föräldrar när du besöker ungdomsmottagningen för exempelvis att träffa kurator, få hjälp med preventivmedel, hämta kondomer eller testa dig för könssjukdomar. Men om man är under 18 år och det framkommer oro för ditt liv och/eller din hälsa kan sekretessen brytas och föräldrar kontaktas. Känner du dig orolig kan du alltid ringa personalen och be dom berätta lite mer om hur sekretessen fungerar och vad som händer om den bryts.

 

 

Kostar det?

 

Det är gratis att besöka kurator, barnmorska och gynekolog på ungdomsmottagningen. Vi delar även ut gratis kondomer och dagen-efter-piller. Önskar man annat preventivmedel än kondom får man dock bekosta det själv.

 

 

Hur gammal måste man vara för att komma till er?

 

Till ungdomsmottagningen får man komma fram till att man fyllt 23 år. Vi har ingen fast åldersgräns för hur gammal måste vara för att besöka oss. Vi försöker utgå från ungdomars behov och om vi tror vi kan hjälpa till.

 

 

Får man välja om man ska träffa och prata med en man eller en kvinna?

 

På Salems ungdomsmottagning jobbar i dagsläget bara kvinnlig personal.

 

 

Hur gammal måste jag vara för att få kondomer och vad kostar det?

 

Vi har ingen åldersgräns för hur gammal man måste vara för att få en kondom av oss. Om vi har möjlighet försöker vi däremot att berätta lite om kondomen och hur den ska användas om det kommer någon som inte besökt oss tidigare.

 

 

Hur gammal måste jag vara för att få p-piller och vad kostar det?

 

Det finns ingen åldersgräns. Vi gör en fysisk,psykisk och medicinsk bedömning. Är man runt 14-15 år bokar vi en tid till våran läkare. Besöket kostar inget.   

 

 

Kan man få råd/samtal/konsultation på telefon?

 

Det går bra att ringa till oss och få råd och konsultation över telefon. Vissa frågor eller funderingar kan dock vara svåra att svara på över telefon och då kanske vi rekommenderar ett besök.

 

 

Om jag skär mig, kan ni på ungdomsmottagningen hjälpa mig?

 

Om en ungdom skadar sig själv genom att till exempel skära sig själv, kommer vi alltid att rekommendera en kontakt med psykiatrin. Om ungdomen är under 18 år är det också troligt att vi kommer att kontakta föräldrarna.

 

 

Om mina föräldrar inte låter mig gå på BUP för utredning, kan jag gå på ungdomsmottagningen istället?

 

På ungdomsmottagningen gör vi inga utredningar men man kan komma till ungdomsmottagningen för samtal utan att föräldrarna vet om det.    

 

 

Om mina föräldrar dricker/knarkar, kan ungdomsmottagningen hjälpa mig?

 

Vi på ungdomsmottagningen kan inte arbeta med någons förälder, vi kan däremot ge stöd till ungdomar som lever i missbrukande familjer. Vi kan också hjälpa ungdomar och deras familjer att komma i kontakt med andra som kan jobba med dom vuxna och kanske med hela familjen.

 

bottom of page