VÄXTHUSET

Växthusets målsättning är att ge kommunens ungdomar och unga vuxna det extra stöd de behöver för en gynnsam utveckling –  en ökad växtkraft!

 

Växthuset är en samlokalisering mellan ungdomsmottagningen, MiniMaria, Öppenvårdsteamet och KAA – alla med ett särskilt ansvar att samverka kring ungdomar och unga vuxna.

 

 

Vi finns på Säbyhallsvägen 18.

 

Välkomna!