top of page

VÄXTHUSET

Växthusets målsättning är att ge Salems Kommuns ungdomar och unga vuxna det extra stöd de behöver för en gynnsam utveckling.

 

Växthuset är en samlokalisering mellan MiniMaria,

Ungdomsmottagningen och Öppenvårdsteamet – alla med ett särskilt ansvar att samverka kring ungdomar och unga vuxna.

 

 

Vi finns på Säbyhallsvägen 18

 

Välkomna!

bottom of page