top of page

Öppenvårdsteamet - Vanliga frågor

 

 

Vilka insatser har ni i teamet?

 

Vi erbjuder samtal och behandling till barn, ungdomar, föräldrar och familjer. Du hittar information kring alla insatser och vad dom innebär på denna hemsida, under fliken "Verksamheter".

 

 

Hur söker man hjälp hos er?

 

Man ringer, mejlar eller sms:ar någon i teamet (uppgifterna finns i vår sektion på den här hemsidan) och konsulterar samt bokar ev. in en tid för information. Ytterligare ett sätt är att bli remitterad till oss via familjeenheten på socialförvaltningen.

 

 

Kostar det något?

 

Alla våra insatser är gratis.

 

 

Vilka får gå hos er?

 

Familjer, föräldrar, barn och ungdomar med social, beteendemässig och relationell problematik.

 

 

Kan man få hjälp hos er om man är skild och jag inte kommer överens med mitt ex?

 

Nej, i de fallen ska ni vända er till familjerätten som ansvarar för frågor kring barnen gällande vårdnad, umgänge och boende.

 

 

Erbjuder ni hjälp när det gäller parrelationen?

 

Om man behöver hjälp kring sin parrelation så ska man vända sig till familjerådgivningen i Huddinge, information finns på www.salem.se

 

 

Om jag som barn eller ungdom vill få hjälp  via er, måste mina föräldrar få veta det?

 

Vi vill alltid att föräldrar vet om att deras barn/ungdom  har kontakt med oss, dom behöver dock inte veta i detalj vad man pratar om. Om du som ungdom vill ha samtal utan att dina föräldrar får veta något så kan du kontakta Ungdomsmottagningen i Växthuset.

 

 

Hur länge har man kontakt med Öppenvårdsteamet?

 

Det kan variera väldigt mycket. Vissa kommer bara ett samtal medan andra har kontakt en längre tid, vi anpassar det efter vad du som har kontakt med oss önskar och behöver.

 

 

Om jag inte är nöjd med min behandlare kan man byta?

 

Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller att du inte är nöjd med din behandlare så kan du självklart få byta om det finns möjlighet, annars så hjälper vi dig vidare så att du får rätt hjälp.

 

 

Kan man få komma på kvällstid eller helger?

 

Vi arbetar dessvärre kontorstid, mån-fre 8-17. Om det är möjligt så försöker vi vara flexibla.

 

 

Jag har hört att ni erbjuder föräldrautbildningar, Komet, hur ofta startar dessa grupper och är det för barn eller tonåringar?

 

Vi kan erbjuda både barnkomet (3-11) och tonårskomet (12-18). Vi startar grupper i mån av behov då en grupp behöver bestå av ca 6-8 föräldrapar. Om du är intresserad av att gå en Komet-utbildning ska kan du kontakta Öppenvårdsteamet så har vi möjlighet att sätta upp dig på en anmälnings/intresselista.

 

bottom of page